Menu

Ikona Wyszukiwanie Ikona Suche leeren
Logo PAWI, przejdź do strony głównej
Ochrona danych

Ochrona danych

Ostatnia aktualizacja styczeń 2024 r.

Poniższa polityka prywatności ma zastosowanie do użytkowników korzystających z witryny internetowej firm:

PAWI Packaging Schweiz AG
Grüzefeldstrasse 63
8404 Winterthur (CH)
info@pawi.com
www.pawi.com

PAWI Packaging Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Strasse 4
78224 Singen (DE)
info@pawi.com
www.pawi.com

PAWI Packaging Poland Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 37
01-327 Warszawa (PL)
info@pawi.com
www.pawi.com

(zwanych dalej Dostawcą) oraz ma na celu, zgodnie z przepisami o ochronie danych, poinformowanie Państwa jako osób, których dane dotyczą, oraz użytkowników korzystających z tej witryny internetowej o przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe to pojedyncze informacje o charakterze osobistym lub rzeczowym dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Inspektorem ochrony danych Dostawcy jest

Irfan Cüven
PAWI Packaging Deutschland GmbH
Lise-Meitner-Strasse 4
78224 Singen (DE)
irfan.cueven@pawi.com

W razie pytań i uwag odnośnie do ochrony danych osobowych prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym inspektorem danych.

1. Informacje ogólne

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej Dostawca platformy (ew. dostawca przestrzeni internetowej) gromadzi dane dostępowe dot. każdego dostępu do oferty. Te dane dostępowe obejmują:

 • nazwę odwiedzanej strony,
 • adres IP komputera wysyłającego żądanie ,
 • data i godzina dostępu,
 • przesłaną ilość danych
 • rodzaj i wersja przeglądarki,
 • system operacyjny używany przez użytkownika,
 • stronę internetową, z której użytkownik wchodzi na witrynę (URL źródłowy),
 • adres IP komputera wysyłającego żądanie,
 • nazwę dostawcy usług internetowych wysyłającego żądanie.

Wyżej wymienione dane są przetwarzane przez operatora do następujących celów:

 • poprawy i zapewnienia nawiązania połączenia ze stroną internetową,
 • poprawy możliwości korzystania ze strony internetowej,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu jak również
 • celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes dostawcy wynika z wyżej wymienionych celów zbierania danych. Dane są anonimowe i przechowywane oddzielnie od ewentualnie podanych przez Państwa danych osobowych. Nie jest w związku z tym możliwe na ich podstawie zidentyfikowanie konkretnej osoby.

Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wymienionym poniżej. Dane nie są przekazywane z innych powodów.

Przekazanie danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim następuje wyłącznie,:

 • jeśli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
 • jeśli przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a nie ma podstawy, aby sądzić, że posiadają Państwo nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
 • w przypadku gdy przekazanie danych stanowi obowiązek ustawowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, oraz
 • jeśli jest to prawnie dopuszczalne i niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

 

Ciasteczka (pliki cookies)

Na naszej witrynie internetowej używamy plików cookies. Cookies to małe pliki (tekstowe), które są tworzone i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. smartfonie, laptopie, tablecie, komputerze stacjonarnym). Większość plików cookies to tzw. „sesyjne cookies ”, które są usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Jednak w niektórych przypadkach pliki cookies mogą przekazywać informacje umożliwiające automatyczne ponowne rozpoznanie użytkownika. Za pomocą tzw. identyfikatora pliku cookie strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany.

Cookies służą zwiększeniu przyjazności dla użytkownika naszej witryny internetowej oraz gromadzeniu danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z niej.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie plików cookies, istnieje możliwość ograniczenia ich stosowania lub całkowitego ich wyłączenia w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może jednak prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z tej witryny internetowej.

 

Usługi i treści podmiotów trzecich

Niniejsza witryna internetowa zawiera treści pochodzące od dostawców będących podmiotami trzecimi. Mogą to być np. filmy z YouTube lub grafiki z innych stron internetowych. W takich przypadkach dostawca będący podmiotem trzecim uzyskuje dostęp do Państwa adresu IP w celu umożliwienia wyświetlenia tych treści.

 

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mają możliwość rejestracji. W przypadku, gdy podczas rejestracji zbierane są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail), są one wykorzystywane wyłącznie do celów korzystania z oferty. Na życzenie użytkownik może zażądać od dostawcy informacji istotnych z punktu widzenia oferty lub rejestracji.

Podczas rejestracji zbierane są następujące dane (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail).

 

Newsletter

Za pomocą newslettera dostawca tej witryny internetowej informuje użytkowników o poszczególnych ofertach.

Aby otrzymać newsletter, użytkownik niniejszej witryny internetowej musi podać swój adres e-mail. Adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Adres e-mail jest sprawdzany, aby upewnić się, że użytkownik jest jednocześnie właścicielem/uprawnionym użytkownikiem tego adresu e-mail. Dane są wykorzystywane wyłącznie do celów wysyłki newslettera, nie są udostępniane podmiotom trzecim. Inne dane nie są gromadzone.

Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera zapisywane są adres IP oraz data rejestracji. Przechowywanie tych danych służy wyłącznie zabezpieczeniu na wypadek nadużycia adresu przez osobę trzecią, która zapisała się do newslettera bez wiedzy właściciela lub uprawnionego użytkownika adresu e-mail.

Zgodę na przechowywanie danych i ich wykorzystanie można w każdej chwili wycofać klikając na link w newsletterze lub przekazując informację na podane wyżej dane kontaktowe lub wysyłając e-mail na adres irfan.cueven@pawi.com.

 

MailChimp (Newsletter)

Podczas korzystania z listy mailingowej adres e-mail użytkownika jest najpierw tymczasowo zapisywany w „MailChimp”. Adres jest tam przechowywany wyłącznie w celu potwierdzenia rejestracji w ramach procedury podwójnej weryfikacji „Double Opt-In”. Po potwierdzeniu adresu e-mail jest on na trwałe zapisywany w MailChimp. Jest on przechowywany do momentu usunięcia adresu e-mail przez użytkownika (właściciela adresu e-mail) lub przez operatora tej witryny. Dodatkowo przechowywana jest data rejestracji oraz adres IP użytkownika. Dane te są przechowywane jako dowód na wypadek zarzutów dotyczących niezamówionego przesyłania wiadomości e-mail. Adres IP nie jest wykorzystywany w żaden inny sposób.

 

Formularz kontaktowy

Użytkownicy tej witryny internetowej mają możliwość skontaktowania się z dostawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku nawiązania kontaktu dane są zapisywane w celu obsługi zapytania. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody.

2. Śledzenie

Google Analytics (z funkcja anonimizacji)

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego ruchu w Internecie, oferowanego przez Google Inc. („Google”). Operatorem Google Analytics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google Analytics używa plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (w tym adres IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP jest anonimizowany za pomocą metody _anonymizeIp() i dalej przetwarzany w wersji skróconej w przypadku, gdy wejście na witrynę internetową nastąpiło z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nie istnieje więc możliwość zidentyfikowania danej osoby. Jeśli do zgromadzonych danych użytkownika dochodzi element odnoszący się do konkretnej osoby, zostaje on natychmiast usunięty. Dane osobowe są usuwane niezwłocznie.

Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również, w stosownych przypadkach, przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile wymaga tego prawo lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą uniemożliwić instalację plików cookies przez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcjonalności tej witryny internetowej może być ograniczone. Poprzez korzystanie z tej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych o nim przez Google w sposób i w celu opisanych powyżej.

Użytkownik może uniemożliwić zebranie i przesłanie danych dotyczących użytkowania (w tym adresu IP) do Google oraz ich przetwarzanie przez Google pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Ponadto użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w przyszłości klikając na „Wyłącz Google Analytics”. Zbieranie danych podczas przyszłych odwiedzin na tej witrynie zostanie zablokowane poprzez włączenie pliku wyłączającego stosowanie innych plików cookie, tzw. opt-out cookie. Dodatkowe informacje na temat Google Analytics oraz obowiązujących w Google przepisów ochrony danych są dostępne pod adresami https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się pod linkiem ttps://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Ta witryna internetowa korzysta z Google Universal Analytics. Narzędzie to umożliwia analizę zachowań użytkowników na różnych urządzeniach. Analiza ta jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Analizę tę można wyłączyć na swoim koncie klienta w zakładce „Moje dane”, „Dane osobowe”.

Na chwilę obecną nie zostało jeszcze wydane oficjalne stanowisko organów nadzoru dotyczące korzystania z Universal Analytics. Tym samym pozostaje pewna niepewność prawna do czasu wydania takiego stanowiska lub ewentualnego orzeczenia sądowego. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, powinna być informowana o rozszerzonym zakresie wykorzystania danych oraz powinna być jej wskazana opcja rezygnacji „opt-out”.

3. Marketing

Google Adwords

Ta witryna internetowa korzysta z Google AdWords do wyświetlania reklam online. Wykorzystywane są przy tym pliki cookies zarówno Google, jak i dostawców będących podmiotami trzecimi (na przykład pliki cookies DoubleClick), także w połączeniu ze sobą. Umożliwia to wyświetlanie zoptymalizowanych reklam na stronach internetowych Google oraz innych dostawców będących podmiotami trzecimi na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na tej witrynie internetowej.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje przy tym następujące funkcje Google AdWords:

 • Remarketing
 • Kategorie zainteresowań
 • Podobne grupy docelowe
 • Śledzenie konwersji
 • inne formy reklamy dopasowane do zainteresowań

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące użytkownika (w tym jego adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google skraca zapis adresu IP o3 cyfry, co uniemożliwia jego przyporządkowanie. Firma Google przystąpiła do porozumienia „Safe Harbor” i przestrzega jego przepisów dotyczących ochrony danych. Przekazywanie danych przez Google podmiotom trzecim następuje wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych na zlecenie. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć danych użytkownika z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje również tzw. „tagi retargetingowe”. Są to elementy JavaScript umieszczane w jej kodzie źródłowym. Gdy użytkownik odwiedza stronę w tej witrynie internetowej, która zawiera tag retargetingowy, dostawca reklamy internetowej (np. Google) umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika i przypisuje go do odpowiedniej listy grup docelowych retargetingu. Umieszczenie pliku cookie umożliwia wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.

Użytkownicy niniejszej witryny internetowej mogą w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw wobec zbierania i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość. Wyłączenie plików cookies jest możliwe przy pomocy poniższych linków.

Ustawienia reklamy Google i plików cookies DoubleClick

Ustawienia plików cookies dostawców będących podmiotami trzecimi i plików cookies DoubleClick

 

Śledzenie konwersji Google

W ramach „Google AdWords“ niniejsza witryna internetowa korzysta ze śledzenia konwersji. Jest to usługa analityczna firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Po kliknięciu w reklamę wyświetlaną przez Google, na komputerze użytkownika zostaje umieszczony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki tego typu są ważne przez 30 dni i nie zawierają danych osobowych. W związku z tym identyfikacja osób przy ich pomocy nie jest możliwa. Jeśli użytkownik odwiedzi niniejszą witrynę internetową przed upływem ważności pliku cookie, zarówno Google, jak i my będziemy widzieć, że użytkownik kliknął na określoną reklamę i został na tę stronę przekierowany. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords, ponieważ każdy klient AdWords otrzymuje indywidualny plik cookie.

Informacje te mogą być wykorzystane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, takich jak np. łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli na reklamę. Nie jest możliwa identyfikacja użytkowników. Aby zablokować śledzenie, należy uniemożliwić instalację plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Więcej informacji oraz polityka prywatności Google znajdują się pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/

 

Google AdSense

Ta witryna internetowa wykorzystuje usługę Google AdSense do umieszczania reklam.

Google AdSense korzysta z plików cookies i Web Beacons (niewidoczne elementy graficzne). Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika. Umożliwiają one analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Web Beacons to niewidoczne grafiki służące do analizy różnych informacji (np. ruchu użytkowników). Informacje są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Firma Google może również przekazywać zebrane informacje swoim partnerom umownym. Adres IP nie jest jednak nigdy łączony z innymi danymi użytkowników. Instalację plików cookies można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. W takim przypadku jednak niektóre funkcjonalności tej witryny internetowej mogą nie działać poprawnie.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownicy niniejszej witryny internetowej posiadają prawo:

 • do wycofania zgody zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO. W przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które odbywa się na podstawie tej zgody, nie może być kontynuowane w przyszłości.
 • dostępu do przetwarzanych danych ich dotyczących zgodnie z Art. 15 RODO. Dotyczy to w szczególności informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu, istnienia prawa do wniesienia skargi, informacji dotyczących źródła danych, o ile nie zostały one zebrane u dostawcy tej witryny internetowej, oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz ewentualnie istotnych informacji o zasadach ich podejmowania;
 • do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez dostawcę zgodnie z art. 16 RODO;
 • do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Nie dotyczy to przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z obowiązku prawnego, z uwagi na względy interesu publicznego lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO. Prawo to obowiązuje w przypadku, gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, użytkownik jednakże sprzeciwia się ich usunięciu, a dostawca tej witryny internetowej nie potrzebuje już tych danych, są one jednak potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub złożono już sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.
 • do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO.  Jest to prawo użytkownika do otrzymania udostępnionych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi.
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Skargę można zasadniczo wnieść bezpośrednio do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu lub pracy użytkownika, lub do organu nadzorczego właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa operatora.

5. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO. Warunkiem jest istnienie powodów związanych ze szczególną sytuacją użytkownika lub jest to sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego. W tym drugim przypadku użytkownik korzysta z ogólnego prawa sprzeciwu, które zostanie zrealizowane przez operatora tej witryny internetowej bez konieczności podawania przyczyn szczególnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, należy wysłać e-mail na adres irfan.cueven@pawi.com.

6. Bezpieczeństwo danych

Podczas korzystania z tej strony internetowej stosowana jest metoda szyfrowania protokołem SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez używaną przez użytkownika przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli używana przez użytkownika przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zostanie użyta technologia 128-bitowa v3. Zaszyfrowane przesyłanie strony tej witryny internetowej można rozpoznać po kluczu wzgl. symoblu kłódki w pasku adresu przeglądarki.

Oprócz szyfrowania protokołem SSL stosowane są techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, ich utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Te środki bezpieczeństwa są przez cały czas ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

7. Aktualność i zmiana tej polityki prywatności

W przypadku zmiany przepisów prawnych, wymogów urzędowych lub aktualizacji tej strony internetowej oraz związanych z nią ofert, konieczna może być aktualizacja niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku aktualną politykę prywatności może zawsze znaleźć pod adresem URL i wydrukować.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.